Energia nás poháňa

O nás

Spoločnosť Energy Trading Company zameriava svoju aktivitu na obchodovanie elektrickej energie vo forme fyzickej dodávky, ako aj jej finačných derivátov v krajinách západnej a strednej Európy.
Vhodnou kombináciou vlastných skúseností a znalostí z lokálnych trhov, využívaných pri cezhraničnom obchodovaní, prispieva k optimalizácií a pokračujúcej integrácii tokov elektrickej energie na Európskych trhoch už od roku 2001.

Energy Trading Company je členom hlavných európskych energetických búrz a aktívne participuje na fyzických dodávkach elektrickej energie v rámci prenosových sústav.

Oblasti činnosti

Cezhraničný obchod

Spoločnosť Energy Trading Company koncentruje svoju činnosť na obchodovanie s elektrickou energiou, so špecializáciou v cezhraničnom obchodovaní. V minulosti svoje aktivity riadila prostredníctvom siete viacerých lokálnych spoločností, avšak neskôr, v rámci reorganizácie, už iba prostredníctvom Slovenskej a Českej entity, sústredújúc sa na veľkoobchodný trh strednej a západnej Európy.

Obchod s el. energiou a prenosovými kapacitami

Náš špecializovaný obchodný tím neustále hľadá nové obchodné príležitosti a je pripravený na spoluprácu s ostatnými obchodnými partnermi.
Krátkodobé
Vnútrodenné

Finančné nástroje

Spoločnosť Energy Trading Company má bohaté skúsenosti s obchodovaním na energetických burzách už od roku 2006. Finančné deriváty sú hedžingový a optimalizačný nástroj avšak rovnako môžu byť využívané ako priame obchodné inštrumenty.

Opcie

Opcie získavajú na význame ako nástroj zabezpečenia nákupných a predajných strategií. Napriek limitovanej likvidite opcií s el. energiou, sú naši kvalifikovaní obchodníci otvorení novým obchodným príležitostiam.

Predaj

Napriek skutočnosti, že Energy Trading Company znížila svoju angažovanosť v oblasti dodávok koncovým zákazníkom odpredajom svojich podielov v spoločnostiach zaoberajúcich sa priamo touto aktivitou, sme naďalej schopný poskytnúť obchodným partnerom riešenia aj v tejto oblasti.

Kariéra

Naše najcennejšie aktívum sú naši ľudia. Kretivita, poctivosť, inovatívne myslenie a tímový duch sú našou neoddelitelnou súčasťou. Našou snahou je produktívna ale príjemná pracovná atmosféra.

Zaujalo vás to?

Ak by ste mali záujem byť súčasťou nášho tímu, budeme radi ak nám dáte o tom vedieť.
Kontaktujte nás

Kontakt

Info

email

Back office

email

Scheduling

email

24/7 hotline

ENERGY TRADING COMPANY, s.r.o.

Wilsonovo nábrežie 64
949 01 NITRA
Slovak Republic

ID NO.
36543551
VAT NO.
SK2021589955
EIC CODE
11XETC---------9
EEX CODE
ETCEX
ACER CODE
A0001501T.SK
LEI
31570020000000000662

ETC - ENERGY TRADING, s.r.o.

Hornoměstská 357
59401 Velké Meziříčí
Czech Republic

ID NO.
27678849
VAT NO.
CZ27678849
EIC CODE
27XETC-CZ------G
ACER CODE
A0001575Z.CZ
LEI
31570010000000033075
EAN
8591824103104