ENERGY TRADING COMPANY s.r.o.

 

O NÁS - PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Energy Trading Company zahájila svoju činnosť v roku 2001 ako spoločnosť s ručením obmedzeným s cieľom pôsobiť v oblasti obchodu s energetickými komoditami. Hlavné zameranie firmy predstavuje obchod s elektrickou energiou a jej derivátmi. viac informácií

 

ENERGY TRADING - OBCHOD S ENERGIOU A LIBERALIZÁCIA V ENERGETICKOM SEKTORE

Liberalizácia umožňuje stale väčšiemu počtu oprávnených odberateľov mnohých krajín výber dodávateľa elektrickej energie. Ako prirodzený dôsledok vzájomného vplyvu jednotlivých trhov krajín sa nevyhnutnou časťou obchodných aktivít účastníkov trhu stalo cezhraničné obchodovanie. viac informácií